/* */

Innovatie Track

INNOVATIE TRACK

Innoveren is geen project. Het is een voortdurend proces. En dus is het belangrijk om dit ook als zodanig te borgen in elk bedrijf. Wij helpen daar graag mee.

Want innovatie komt vaak van buiten

Met brede kennis van technologie in combinatie met onze nieuwsgierige en kritische blik op bestaande processen, kunnen wij helpen om bestaande gewoontes te doorbreken en vernieuwende ideeën om te zetten in meetbare resultaten.

Workshops

De Innovatie Track heeft een doorlooptijd van zes maanden waarin we u in sneltreinvaart door een aantal fasen begeleiden.
We starten met een aantal workshops voor uw directie- en managementteam. Deze workshops plannen we bij voorkeur aan het einde van een werkdag, bijvoorbeeld van drie uur ’s middags tot negen uur ’s avonds. Zo verstoren we de dagelijkse operatie minimaal en is er tijdens de workshops voldoende focus en afstand voor innovatie.
Tijdens de workshops wordt ingegaan op het wat, het hoe en het waarom door inzet van een aantal canvassen en modellen die als leidraad helpen gesprekken en discussies in een bepaalde context te voeren:

  • WAT - Welke innovatieve technologie is er vandaag en morgen beschikbaar? Welke mogelijkheden biedt dit?
  • HOE - Wat is uw huidige waardepropositie? Hoe zien de huidige processen eruit om deze waarde te realiseren?
  • WAAROM - Voor welke persona’s is dit relevant? Welke pijn kun je wegnemen of welk plezier wil je brengen?

Als je iets anders wilt bereiken, zal je iets anders moeten doen…

Innovatie organiseren

In de workshops gaan we tevens in op de meest bepalende faal- en succesfactoren rondom innovaties. Hoe borg je dat ideeën niet verzanden maar daadwerkelijk tot een succes worden omgezet? Hoe stel je een business case op en zorg je dat deze ook wordt waargemaakt? En hoe bewaak je dat de energie die nodig is voor innovatie niet verdwijnt zonder dat de dagelijkse werkzaamheden alle tijd en aandacht opeisen? Zodat er daadwerkelijk doorbraken worden gerealiseerd.
Na afloop van de workshops faciliteren we het opstarten van een ‘innovatie stuurgroep’. We gaan aan de slag met een innovatiekalender waarin duidelijke focusgebieden en beoogde resultaten zijn vastgelegd. Elke zes weken komt deze stuurgroep bij elkaar om voortgang te bespreken, nieuwe ideeën te beoordelen en besluiten te nemen over lopende en nieuwe projecten en experimenten.
Ondertussen blijven we u ook vanuit de technologie verrassen met praktijkvoorbeelden en zetten we u en uw collega’s geregeld aan het denken en waar mogelijk zelf achter de knoppen. Zo maken we nieuwe technologie toegankelijk. Want innovatie staat nooit stil en biedt elke dag opnieuw mogelijkheden om het verschil te maken.

Resultaat

Gedurende deze zes maanden wordt innovatie steeds meer onderdeel van het DNA in de organisatie. Er gebeuren dingen. Mensen krijgen ideeën en gaan ook zelf experimenteren. Medewerkers denken meer en meer in kansen en mogelijkheden. De attitude in het hele bedrijf verandert zichtbaar en dat brengt positieve energie.
Ondertussen is innovatie ook niet langer vrijblijvend. Er is een innovatiestuurgroep en een innovatiekalender waarmee sturing wordt gegeven aan ideeën en projecten. Kosten en baten worden continu inzichtelijk gemaakt zodat duidelijk is welke experimenten succesvol zijn en van innovatie kunnen doorgroeien tot incubatie.

Kan je geen genoeg krijgen van het woord "innoveren"?

Neem dan contact op met Joost via e-mail of bel naar 088-0580250

Innovatie Challenge

1 dagdeel
15-30 deelnemers
Inspireren en denken in mogelijkheden

Met de Innovatie Challenge laten we deelnemers spelenderwijs verschillende innovatieve technologieën ontdekken. Welk team ontcijfert het slot op creativiteit en mag zich als het winnaar het meest innovatief noemen?

Hands-on Workshop

1 dag
10 deelnemers
Handen uit de mouwen en zelf aan de slag

Tijdens de hands-on workshop wordt je expert in een dag. Je gaat actief aan de slag met één innovatieve technologie en realiseert je eigen concept van A tot Z. Met een beetje hulp van Breinwave natuurlijk.

Kickstart

2 dagen
10 deelnemers
Realisatie van een werkend prototype

Heb je een concreet idee dat je graag zou willen ontwikkelen? Bij de Kickstart werken jij en je collega’s samen met een team van Breinwave twee dagen non-stop aan deze innovatie met als resultaat een werkend concept of prototype.

Inspiratiereis

1 week
10-20 deelnemers
Een kijkje in de keuken bij buitenlandse bedrijven

Deze studiereis staat voor maximale inspiratie waarbij we in gesprek gaan met succesvolle bedrijven in het buitenland. Tijdens de reis kijken we hoe zij aan een toekomst werken waarin nieuwe technologieën een grote rol spelen.

Labsdag

1 dag
alle Breinwave medewerkers
Experimenteren rondom een innovatief thema

Heb je een goed idee en wil je dat Breinwave hiermee aan de slag gaat? Vier maal per jaar zetten we met alle Breinwave collega’s als groep al onze creativiteit, kennis en expertise in om te experimenteren.

Innovatie Track

6 maanden
Directie & MT
Innovatie in het bedrijf verankeren

Innoveren is geen project maar een voortdurend proces. De Innovatie Track start met een drietal workshops waaruit een concrete innovatiekalender volgt en een werkwijze om dit te verankeren naast de dagelijkse operatie.

Pin It on Pinterest

Share This